Prednáška v spolupráci s Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny Považská Bystrica