Danfoss Power Solutions a.s.

Naša škola spolupracuje s firmou Danfoss Power Solutions a.s. Považská Bystrica, ktorá na základe memoranda o spolupráci prevzala patronát nad odborom strojárstvo. Firma vstúpila do školského vzdelávacieho programu- pripomienkovala osnovy predmetov: strojárska technológia, strojárska konštrukcia, kontrola a meranie, prax, mechanika, fyzika,matematika ale aj anglický jazyk. Dokonca navrhla zaradenie nového predmetu tekutinové mechnizmy. Odborníci tejto firmy (ako externí učitelia) vyučujú praktické cvičenia v tomto predmete a teóriu učia interní učitelia našej školy.

Okrem toho s touto firmou sme rozbehli projekt „netradičná škola“ . V rámci tohto projektu absolvujú študenti študijného odboru strojárstvo (3. a 4.roč.) dva až štyri vyučovacie dni v roku priamo vo firme. Vyučovanie im začína odvozom autobusu do firmy o 7,50 hod. a končí o 14,15 hod. - tak ako v škole.

Program výuky sa mení podľa požiadaviek našej školy a vyučovanie vedú striedavo učitelia SPŠ a odborníci zo Danfoss Power Solutions. Táto firma taktiež zabezpečuje každý rok povinnú prax 5- 8 študentom.

Firma ďalej poskytla bezplatne vyučovací softvér a zaškolila k jeho výuke potrebný počet učiteľov SPŠ.

V rámci možností sa snaží finančne alebo vecne odmeniť najlepších študentov. Participuje aj na vyučovaní iných predmetov.

Kalendár podujatí

Predchádzajúci mesiac Júl 2024 Nasledujúci mesiac
Po Ut St Št Pi So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31