Peter Štefánik, študent odboru elektrotechnika v doprave a telekomunikáciách, rádioamatér