Deň plný zážitkov vo firme Danfoss Power Solutions, a.s. v Považskej Bystrici