Spolupráca s Informačnou kanceláriou pre obete trestných činov