DIGI CLASS - charakteristika projektu

Názov projektu: DIGI CLASS

Typ: KA2- Strategické partnerstvá zložené výlučne zo škôl

Trvanie: 01/09/2020 – 31/08/2023 

Zúčastnené krajiny: Slovensko, Rumunsko, Taliansko, Maďarsko, Turecko, Severné Macedónsko

Ciele projektu:

- zlepšiť technologické  kompetencie študentov

- vyvinúť interaktívne zdroje použijúc nástroje Web 2.0

- pripraviť materiály na výuku fyziky, literatúry, angličtiny a umenia

- zvýšiť záujem a úspešnosť študentov v týchto predmetoch vďaka používaniu moderných technológií vo vyučovaní

- nadobudnúť schopnosti kooperácie, komunikácie a tímovej práce

Stredná  priemyselná škola sa opäť, po tretíkrát za sebou, zapojila do programu Erasmus+. Projekt s názvom Digi –class je plánovaný na tri roky (2020 -  2023), naša škola má úlohu koordinátora projektu. Okrem nás sú účastníkmi stredné školy z Maďarska, Rumunska, Severného Macedónska, Talianska a Turecka.

Hlavným cieľom projektu je prispôsobenie metód vyučovania novej generácii žiakov tak, aby bolo vyučovanie pre nich atraktívnejšie a zvýšili sa aj vzdelávacie výsledky. Cieľovými predmetmi sú angličtina, fyzika, literatúra a umenie.

Žiaci aj učitelia budú spolupracovať na príprave interaktívnych materiálov využijúc nástroje Web 2.0. Tieto materiály sa budú aktívne implementovať na hodinách jednotlivých predmetov, a tým sa zvýši jednak záujem študentov o dané predmety, jednak ich úspešnosť.

Pri medzinárodnej spolupráci sa naši študenti priamo zúčastnia návštevy krajín spomínaných partnerských škôl, majú sa teda na čo tešiť. Celkovo 20 mladých ľudí nadviaže nové priateľstvá, zlepšia si digitálne zručnosti a jazykové kompetencie, spoznajú nové krajiny, zvýši sa ich kultúrne povedomie.  

Všetci študenti pracujúci v projekte získajú schopnosť tímovej spolupráce, komunikácie, sebadisciplíny a zodpovednosti, zlepšia sa ich technologické kompetencie.

Sme presvedčení, že uvedená aktivita prispeje nielen k obohateniu vedomostí a zručností, ale aj k nadviazaniu ďalšej medzinárodnej spolupráce a k výmene skúseností v digitálnej oblasti.
Kalendár podujatí

Predchádzajúci mesiac Júl 2024 Nasledujúci mesiac
Po Ut St Št Pi So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31